وبینار چطور با طرز فکری صحیح، مسیر زندگی را متفاوت کنیم

موسسه خیریه محبان الرضا وبینار چطور با طرز فکری صحیح، مسیر زندگی را متفاوت کنیم برگزار می کند

سخنران این وبینار، مهندس صائبی؛ مدرس مهارت های فردی و سازمانی می باشد.

این وبینار روز چهارشنبه 7 مهرماه 1400 ساعت 17 تا 18 برگزار می شود.

هزینه شرکت در این وبینار برای عموم رایگان می باشد.