اراِئه خدمات داوطلبانه

در طرح خدمات داوطلبانه فرصت برای یاری رسانی زیاد است. شما خیرین عزیز می توانید خدماتی را که توانایی انجام آنرا دارید به نیارمندان ارائه دهید. به طور مثال:

  • می توانید حامی عاطفی نیازمندان شوید و با آنها درباره مشکلاتشان صحبت کرده و آنها را راهنمایی نمایید.
  • اگر در زمینه های علمی و درسی توانایی دارید می توانید آنرا به کودکان نیازمند ارائه دهید.
  • ارائه خدمات تاسیساتی و …

جهت ارائه خدمات داوطلبانه با شماره 32228188 تماس حاصل نمایید.

در صورت تمایل جهت حمایت مالی وارد شوید.