آخرین جلسه دوره عروسک بافی

اتمام دوره مهارت آموزی عروسک بافی

اتمام دوره مهارت آموزی عروسک بافی 1120 500 شوریابی

جلسه آخر دوره عروسک بافی ویژه نوجوانان دختر 14 تا 17 ساله در تاریخ 1399/10/25 برگزار گردید.
در این دوره آموزشی طی 12 جلسه بافت انواع عروسک به هنرآموزان آموزش داده شد. دو جلسه آخر این کلاس با آموزش بافت تل سر و کلاه بافتنی همراه بود. هنرآموزان در طی دوره محصولاتی را تولید می نمودند و بعد از این دوره آموزشی، میتوانند تولیدات عروسک و بافت کلاه و تل را به طور کامل انجام داده و برای فروش محصولات خود اقدام نمایند.

خرید عروسک های بافتنی