وبینار چگونه به احساس رضایت در زندگی دست یابیم

یکی از مهم ترین دلایلی که شما را تبدیل به یک انسان پر انرژی و شاد می کند، میزان رضایت شما از زندگی است. هر چه میزان رضایت از زندگی در افراد بالاتر باشد، احساس خوشبختی بیشتری خواهند داشت. اما رضایت از زندگی، یک فاکتور درونی است و می تواند در هر فردی متفاوت باشد. شاید با دیدن زندگی شیک و امروزی بعضی افراد، به حال و زندگی آن ها غبطه بخورید و فکر کنید، که زندگی شاد و خوشی را تجربه می کنند. اما آیا این افراد به همان میزانی که شما می نگرید، در درون خود رضایت و خوشبختی را احساس می کنند؟

اگر دوست دارید احساس رضایت شما از زندگی بیشتر شود شرکت در این وبینار را از دست ندهید.

زمان برگزاری: 3 شهریورماه 1400 ساعت 17 الی 18
مدرس وبینار: سرکار خانم یعقوبی روانشناس بالینی

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است