اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان

اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان

اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان 1120 500 زهره شوریابی

با هدف کمک به اشتغال و خوداتکایی مددجویان تحت پوشش از طریق تهیه و تأمین ابزار و مواد اولیه کسب و کار، طی آذر ماه سال جاری، تعداد 5 فقره تسهیلات اشتغال و خوداتکایی، به مجموع ارزش 590.000.000 ریال ، به 5 نفر از افراد خانواده های تحت پوشش مؤسسه اعطاء گردید.

شایان ذکر است این تسهیلات کاملا قرض الحسنه بوده و اعتبار مربوطه توسط خیرین؛ و صرفا با نیت کمک به اشتغال و خوداتکایی خانواده ها، تأمین گردیده است،

در این رابطه، مراحل ثبت نام، بررسی، تأیید نهایی و نحوه اعطای تسهیلات با دقت بسیار زیاد، توسط مؤسسه انجام می گیرد تا تسهیلات مزبور حتما صرف ایجاد شغل و درآمد پایدار برای خانواده های تحت پوشش گردد. مضافا اینکه اعطای تسهیلات توسط صندوق قرض الحسنه محبان الرضا(ع) انجام می شود و طی آن در اخذ ضمانت ها، تعداد اقساط و میزان هر قسط، توان و شرایط خانواده ها در نظر گرفته می شود.