دستان حمایتگر شماست که می تواند لبخند را بر لبان نیازمندان بنشاند. پس بیاید با اهدای کمک های نقدی لبخند را به مردم سرزمینمان هدیه کنیم.

سهم ما در این مسیر تلامین حداقل نیازهای اقشار کم برخوردار است.

شما نیکوکاران می توانید از طریق روش های زیر اقدام به اهدای کمک های نقدی خود نمایید و با این کار ما را در این مسیر یاری نمایید.


6104 3377 7008 3424


شماره حساب


*724*0*2*11#


USSD

پرداخت آنلاین