تقدیر از حافظان سوره ذاریات در خیریه محبان الرضا

تقدیر از حافظان سوره ذاریات

تقدیر از حافظان سوره ذاریات 1120 500 زهره شوریابی

با هدف انس با قرآن دوره حفظ سوره ذاریات با حضور 8 نفر در 20 جلسه روزانه مجازی برگزار گردید.

در این برنامه محتوای مورد نیاز قرآن آموزان در قالب(ویدئو، تصویر و صوت) در کانال مربوطه بارگذاری شد.

و در پایان، آزمون نهایی در دو بخش شفاهی و کتبی برگزار و به سه نفر از برگزیدگان لوح تقدیر همراه با کارت هدیه اهدا گردید.