انتخاب رشته

انتخاب رشته

انتخاب رشته 1200 792 زهره شوریابی

این روزها بحث انتخاب رشته کنکور سراسری داغ است و مشاوره ها و نرم افزارهای زیادی برای این بحث وجود دارد و این باعث سردرگمی کنکوری های عزیز می شود.

یکی از مهمترین انتخاب هایی که در مسیر کنکور سراسری وجود دارد انتخاب رشته است بنابراین باید مشاوره ی خوب و درستی انجام شود و به تمام سوالات ایشان پاسخ داده شود تا داوطلب دچار سردرگمی و اشتباه نشود.

به همین دلیل مؤسسه خیریه محبان الرضا(ع)  وبیناری، ویژه فرزندان مددجویان را در 3 مهر 99 ساعت 10 برگزار نمود.

سوالاتی که در این وبینار مطرح و به آنها پاسخ داده شده:

  • نقاط کور در تصمیم گیری را چطور شناساییی کنیم؟
  • مهم ترین خطاهای شناختی در تصمیم گیری چیست؟
  • سبک های تصمیم گیری چگونه است؟
  • بر مبنای حرفهای چه کسی تصمیم بگیرم؟
  • برای خروج از سردرگمی انتخاب چه باید کرد؟
  • و…

در این وبینار مهندس صائبی سخنان خوب و ارزشمندی بیان نمودند و به تمام سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند تا آنها بتوانند با بینش بهتری رشته ی دانشگاهی خود را انتخاب نمایند و آینده روشنتری برای خود رقم بزنند.