مراسم روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در خیریه محبان الرضا

مراسم تجلیل از کارآفرینان و کارفرمایان نیکوکار

مراسم تجلیل از کارآفرینان و کارفرمایان نیکوکار 1120 500 زهره شوریابی

به مناسبت گرامیداشت روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی ، مراسمی با هدف تجلیل از کارآفرینان و کارفرمایان نیکوکار، با حضور حدود 30 نفر از خیرینی که به نوعی در راستای اشتغال و خوداتکایی مددجویان، با خیریه همکاری شایسته ای داشته اند، در تاریخ چهارشنبه 29 بهمن در محل سالن شماره 4 مؤسسه برگزار گردید.
در این مراسم، ابتدا مدیر اشتغال و خوداتکایی مؤسسه، گزارشی از خدمات حمایتی خیریه در راستای مشاوره و هدایت شغلی و نیز ایجاد فرصت های شغلی متعدد برای کارجویان و بکارگیری ایشان در فرصت های شغلی مزبو، ارائه نمودند .
در ادامه یک نفر از کارجویان روشندل، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های خود در زمینه اشتغال و درآمدزایی، به نمایندگی از سوی سایر کارجویان، از خدمات مؤسسه و حمایت های خیرین در حوزه اشتغال، تقدیر و تشکر نمود.
پس از آن، مدیر عامل محترم مؤسسه، از همراهی و حمایت های میهمانان تشکر و سپس به تبیین و تشریح “طرح نیکوکاری حامیان عزت و شرافت”، پرداختند.
شایان ذکر است هدف از اجرای این طرح، شناسایی و سازماندهی کارآفرینان و کارفرمایان نیکوکار، و بهره گیری از توان ایشان در ارائه خدمات بهتر به کارجویان تحت پوشش در حوزه اشتغال و خوداتکایی، می باشد.
در پایان، ضمن تقدیم لوح تقدیر و هدیه ، لوح انتصاب در “طرح نیکوکاری حامیان عزت و شرافت”، نیز به مدعووین اعطاء و با صرف نهار مراسم خاتمه یافت.