آغاز دوره قالی بافی و تابلو فرش در خیریه محبان الرضا

آغاز دوره مهارت آموزی قالی بافی و تابلوفرش

آغاز دوره مهارت آموزی قالی بافی و تابلوفرش 1120 500 زهره شوریابی

مؤسسه خیریه محبان الرضا علیه السلام، با شعار “مهارت سرمایه پایدار” ، به دنبال ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای خانواده های تحت پوشش می باشد.‌

در این راستا، متعاقب مذاکرات و هماهنگی های انجام شده، نخستین جلسه ” دوره مهارت آموزی دست بافته ها” شامل قالی بافی و تابلوفرش، با حضور سرکار خانم اسدیان و مشارکت 23 نفر از سرپرستان تحت پوشش، در دو گروه مبتدی و ماهر، به مدت 1.5 ساعت در تاریخ 18 فروردین ماه 1400 در محل سالن شماره 4 مؤسسه برگزار گردید.‌

این دوره مهارت آموزی، در 10 جلسه برگزار خواهد گردید و تمامی افراد پس از فراگیری هنر مذکور، به همراه بیمه قالی بافی و حقوق مکفی در منزل مشغول به کار خواهند گردید.‌