وبینار شهرداری مشهد

حضور خانواده های خیریه محبان الرضا(ع) در وبینار نقشه راه موفقیت

حضور خانواده های خیریه محبان الرضا(ع) در وبینار نقشه راه موفقیت 1120 500 زهره شوریابی

حضور خانواده های خیریه محبان الرضا(ع) در وبینار برگزار شده توسط شهرداری مشهد

به همت پژوهشکده مشاغل شهرداری منطقه یازده مشهد، در تاریخ بیستم آذرماه 99 از ساعت 19 الی 20 وبینار”نقشه راه موفقیت برای راه اندازی کسب و کار” ، با حضور خانم عاطفه نیرآبادی، استراتژیست و مدرس کارآفرینی برگزار گردید. طی پیگیری و هماهنگی به عمل آمده، تعداد 3 نفر از خانواده های تحت پوشش موسسه موفق به شرکت در این وبینار شدند.
هدف از برگزاری این دوره ی آموزشی، افزایش مهارت های خانواده ها جهت تسهیل در امر اشتغال و در نتیجه درآمدزایی می باشد. لازم به ذکر است برای افراد شرکت کننده در این دوره، گواهی حضور در دوره صادر خواهد گردید.

با توجه به اینکه یکی از اهدف موسسه خیریه محبان الرضا، کمک به اشتغالزایی و نشان دادن راههای کسب می باشد شرکت در این وبینار باعث گردید مددجویان با استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت آشنا شده و بدانند که چرا به یک نقشه راه برای کسب وکار نیاز دارند.