به جای ماهی دادن ماهیگیری یاد بدیم

توانمندسازی نیازمندان به جای ماهی دادن

توانمندسازی نیازمندان به جای ماهی دادن 1120 500 زهره شوریابی

یک جمله که در همه فرهنگ‌ها و همه زمان‌ها کاربرد دارد؛ ضرب المثلی که همه ما آن را شنیده‌ایم و شاید بارها به کار برده‌ایم یک ضرب‌المثل قدیمی است که می‌گوید، اگر می‌خواهید کسی را یک روز سیر کنید به او ماهی بدهید اما اگر قرار است برای همیشه ماهی داشته باشد، به او ماهیگیری یاد بدهید. بیاید به توانمندسازی نیازمندان به جای ماهی دادن در امور خیریه بیشتر توجه کنیم.

دامنه کار خیر فراتر از کمک های معیشتی است

این روزها وقتی صحبت از کار خیر به میان می آید هر کس تعریفی برای آن دارد و تعریف کار خیر بسیار گسترده شده است. در سالهای قبل شاید هر وقت صحبت از کار خیر می‌شد، کمک‌های معیشتی به ذهن می‌رسید؛ اقداماتی مانند تأمین جهیزیه، کمک‌هزینه درمان بیماری‌ها یا کمک‌های خاص به ایتام؛ اما این روزها دامنه کار خیر از این‌ها فراتر رفته است.  خدمات آموزشی ،اجتماعی و مشاوره ازجمله اقداماتی هستند که در دایره کار خیر قرار می‌گیرند.

کمک در هر سنی ممکن است

با توجه به ذهنیتی که در قدیم برای کمک وجود داشت اغلب افراد بزرگسال، حاج‌آقاها و حاج‌خانم‌های و بازاری‌ها و افراد‌ متمول دست به خیر بودند اما امروزه دانشجویان و افراد جوان دست به کار شده و اقدام به عمل خیر می کنند درست است شاید بهره ای از ثروت مادی نداشته باشند اما دانش خود را وقف می کنند و با علمشان کار خیر انجام می دهند. به مناطق حاشیه نشین رفته و کودکان در معرض آسیب را آموزش می دهند. در کارهای داوطلبانه شرکت کرده و دردی از مردم و نیازمندان دوا می کنند.

جایگزین کردن نگاه سنتی با مدرن

قبلا دیدن نتیجه کمک در زمان کوتاه برای ما و خیرین خیلی خوب و خوشایند بود و خیرین علاقه مند بودند نتیجه کار خیرشان را در لحظه مشاهده نمایند . امروزه شاید در کوتاه مدت آن نتیجه قابل مشاهده نباشد اما نتیجه ماندگار دارد و این اتفاق نیازمند بستری از زمان است. کمک به دانش آموزان از زمان ورود به مدرسه یا هر اقدام اجتماعی دیگر در مناطق حاشیه های شهر می تواند موثر واقع شود و در واقع می تواند گفت رسالت خیرین و خادمین اجتماعی انجام شده است.

نشان دادن راه دریا به نیازمندان

درست است که وقتی در کانون آسیب قراد داریم اولین نیازی که به آن فکر می کنیم نیازهای اقتصادی و معیشتی است و تا این نیازها برطرف نگردد ممکن است آسیب های زیادی متوجه افراد باشد. اما این فقط سطح اول خدمات است. تا چه زمانی تامین اقتصادی می تواند نتیجه دهد؟ آیا این باعث ترویج فرهنگ گداپروری نمی شود؟ آیا همیشه باید به افراد ماهی داد؟ پس کار و تلاش خودشان کجا می رود؟
اغلب موسسات خیریه در تمام دنیا رویکرد خود را تغییر داده و از سطوح خدمات عبور کرده و به دنبال آموزش به مددجویان خود هستند. این به معنای گذشتن از سطح خدمات معیشتی به آموزشی و سپس بسیج همگانی و در نهایت توانمند شدن خود افراد است. به گونه‌ای که نه‌تنها افراد نیازهای خود را برطرف نمایند  بلکه بتوانند به بقیه هم کمک کنند. در حیطه کمک‌رسانی اقتصادی، بعد از تأمین اقتصادی، چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد، توانمندسازی اقتصادی است که در درصد بسیار زیادی از خدمات، نه تأمین اقتصادی که افراد نیازمند توانمندسازی اقتصادی هستند. لزوم توجیه اشتغال‌زایی برای مددجویان به‌جای تأمین نیازهای معیشتی و لزوم توجیه آموزش صحیح و توانمندسازی علمی به‌جای خدمات مددکاری سطح اول چیزی است که در انجام اقدامات خیریه مدرن بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

آموزش صحیح و توانمندسازی علمی به‌جای خدمات مددکاری سطح اول چیزی است که در انجام اقدامات خیریه مدرن بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.