برگزاری وبینار «چگونه از نوجوان خود انتقاد کنیم بدون اینکه به شخصیت او صدمه بزنیم»

برگزاری وبینار «چگونه از نوجوان خود انتقاد کنیم بدون اینکه به شخصیت او صدمه بزنیم»

برگزاری وبینار «چگونه از نوجوان خود انتقاد کنیم بدون اینکه به شخصیت او صدمه بزنیم» 1120 500 rahimpour

از آنجا که درک معنای انتقاد و فراگیری شیوه استفاده از آن در فرزندپروری، تاثیر زیادی بر شخصیت نوجوان دارد، پرداختن به آن و ارائه راهکارهایی در جهت یاری رساندن به خانواده های تحت پوشش محبان الرضا (ع) ضرورت می یابد. به همین منظور، در تاریخ 22 تیرماه 1400 از ساعت 17 الی 18 وبیناری با موضوع «چگونه از نوجوان خود انتقاد کنیم بدون اینکه به شخصیت او صدمه بزنیم» برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی، که تدریس آن را سرکار خانم کمالیان (کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی) بر عهده داشتند، مطالبی در مورد مفهوم انتقاد، اهمیت، ضرورت و ملاحظاتی در رابطه با چگونه انتقاد کردن از نوجوان، بدون تخریب شخصیت که موجب کاهش عزت نفس و خودارزشمندی نوجوانان می شود ارائه گردید. در جریان برگزاری این وبینار که با مشارکت خوب خانواده ها همراه بود، ضمن ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح رفتار و عملکرد نوجوانان، به سوالات حاضرین در برنامه نیز پاسخ داده شد.
شایان ذکر است برپایی این گونه کارگاه های آموزشی در حوزه فرزندپروری، می تواند در آگاه سازی خانواده ها و تربیت نسلی سالم به لحاظ روحی و اخلاقی تاثیر بسزایی داشته باشد.