برگزاری وبینار چگونه در معاشرت با دیگران خوب صحبت کنیم؟

برگزاری وبینار چگونه در معاشرت با دیگران خوب صحبت کنیم؟ 1120 500 زهره شوریابی

موسسه محبان الرضا (ع) در راستای تقویت مهارت های اجتماعی، وبیناری با موضوع «چطور در معاشرت با دیگران خوب صحبت کنیم» برگزار نمود.
این رویداد در تاریخ 5 اردیبهشت 1400 با سخنرانی جناب آقای صائبی (مدرس مهارت های فردی و سازمانی) و از ساعت 16 الی 17:10 صورت گرفت. در وبینار مذکور، ضمن اشاره به عوامل موثر در گفتگو با دیگران، برای افزایش کیفیت معاشرت با افراد راهکارهایی ارائه شد. بنا بر اظهارات مهندس صائبی، برای خوب صحبت کردن و حرف خوب زدن، علاوه بر خوب گوش کردن، باید دایره لغات را افزایش داد و در انتخاب کلمات مناسب و با محتوا دقت بسیار لحاظ نمود تا از هرگونه زیاده گویی اجتناب گردد.
لازم به ذکر است شرکت در گفتگوها، افزایش میزان مطالعه و تعامل با دیگران، در ارتقا کیفیت معاشرت با افراد می تواند تا حد زیادی مفید واقع گردد.