مسابقه عکاسی روز طبیعت

برگزاری مسابقه عکاسی در ۱۳ فروردین ماه به مناسبت روز طبیعت‌

برگزاری مسابقه عکاسی در ۱۳ فروردین ماه به مناسبت روز طبیعت‌ 1120 500 زهره شوریابی

واحد مشاوره و پیشگیری از آسیب های اجتماعی خیریه محبان الرضا(ع) همزمان با روز 13 فروردین ماه اقدام به برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع روز طبیعت نمود. ‌

هدف از این مسابقه ایجاد شور و نشاط، تقویت حس خلاقیت و ارزیابی تمایل به هنرهای ترسیمی برای خانواده های تحت پوشش (بدون محدودیت) بود. ‌

در همین راستا تعداد 21 نفر عکس های خود را از طریق تلگرام برای واحد مشاوره ارسال کردند، که پس از بررسی کیفی و محتوایی، 10 مورد از آنها انتخاب و از بین تصاویر باقیمانده به قید قرعه 2 نفر برگزیده شدند. ‌

به هر نفر از برندگان این مسابقه کارت هدیه ای به مبلغ 500000ریال اهداء گردید.‌