خودمدیریت بحران

برگزاری جلسه مهارتهای زندگی با موضوع مدیریت بحران

برگزاری جلسه مهارتهای زندگی با موضوع مدیریت بحران 1280 720 زهره شوریابی

اولین جلسه مهارت های زندگی با موضوع خودمدیریت بحران

انسانها از آغاز آفرینش تا کنون، هموراه با آسیب ها و بلایای طبیعی و غیر طبیعی زیادی روبرو بوده است. از این بابت آسیب های جانی و مالی فراوانی به او وارد شده است. به همین دلیل جوامع همواره به دنبال کشف و ابداع راه حل هایی بوده و هستند تا بتوانند آسیب های ناشی از آن را به حداقل برسانند.

این روزها تمام دنیا با بحران کرونا دست و پنجه نرم می کند و تمام مسئولین درگیر حل این مسئله می باشند اما این کافی نیست و نیازمند توجه، مراقبت و مراعات مردم نیز می باشد.

با وجود کووید19، حلقه‌های ارتباطی و میزان ارتباطات کمتر شده و این خود باعث  ایجاد ترس،‌ شوک و ناامنی افراد جامعه شده است. به همین دلیل آموزش مهارت های زندگی شامل خودمراقبتی، خودشناسی، خویشتن داری و خودمدیریت بحران امری ضروری، جهت مواجهه با بحران است.

در همین راستا اولین جلسه از دوره پنجم جلسات مهارت های زندگی در تاریخ 3 مهرماه 99 به صورت حضوری برای اولین گروه از مددجویان با رعایت تمامی موارد بهداشتی در سالن جلسات موسسه محبان الرضا  با موضوع خودمدیریت بحران با سخنرانی روانشناس بالینی جناب آقای حقی برگزار گردید.