اردوی کوهنوردی به مناسبت روز جوان

برگزاری اردوی طبیعت گردی و کوهنوردی ویژه پسران به مناسبت روز جوان

برگزاری اردوی طبیعت گردی و کوهنوردی ویژه پسران به مناسبت روز جوان 1120 500 زهره شوریابی

و این بار با کمک شما قرار شد روز خوشی را برای پسران مجموعه محبان الرضا بسازیم.

اردوی کوهنوردی به مناسبت روز جوان ویژه پسران13  الی 17 ساله در یازدهم فروردین ماه در کوهستان پارک خورشید مشهد برگزار شد. این اردو در راستای سلامت روحی و روانی و با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی و طبیعت گردی بین نوجوانان و جوانان انجام گردید.

در این اردو، پسران پس از پیاده روی در پارک خورشید، حضور در نقاط مرتفع و کوهستانی و استفاده از محیط زیبای آن، به بازی های مفرح و شاد پرداختند و یک روز به یاد ماندنی را رقم زدند.