اردوی درختکاری

برگزاری اردوی درختکاری

برگزاری اردوی درختکاری 1120 500 زهره شوریابی

به مناسبت روز درختکاری و به منظور ارتقای فرهنگ شهروندی و آموزش حفاظت محیط زیست با همکاری شهرداری، اردوی یک روزه درختکاری برگزار گردید.

در این اردو تعداد 65 نفر از خانواده های تحت پوشش موسسه با حضور در بوستانی در منطقه ابوذر غربی و کوه پارک مشهد در روزهای چهارشنبه و جمعه 13 و 15 اسفند ماه نسبت به کاشت تعداد 70 عدد نهال اقدام کردند.

این برنامه در ارتقاء سطح شادی و نشاط خانواده ها تاثیر بسزایی داشته و مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گرفت.