بازدید از نمایشگاه شرکت فرش ارغوان

بازدید از نمایشگاه شرکت فرش ارغوان

بازدید از نمایشگاه شرکت فرش ارغوان 1120 500 rahimpour

زمان تهیه: مورخه: 6/5/1400 ساعت: 12:00
در ادامه بازدید از دوره های مهارت آموزی که به مناسبت 6 مرداد، روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای و با هدف آشنایی کارجویان مؤسسه با انواع مهارت ها انجام پذیرفت، در روز چهار شنبه 6 مرداد ماه نیز، برنامه بازدید از نمایشگاه و فروشگاه شرکت فرش ارغوان برگزار گردید.
در این بازدید که بسیار مورد استقبال کارجویان قرار گرفت، 10 نفر از هنرآموزان حرفه بافت تابلو فرش و مسئول مربوطه حضور داشتند و سرکار خانم اسدیان، مدیر شرکت فرش ارغوان و از اساتید مجرب این حرفه، به تشریح انواع بافت تابلو فرش و توجیه اقتصادی آن پرداختند و به سؤالات و ابهامات شرکت کنندگان پاسخ دادند.
شایان ذکر است شرکت مزبور طی قراردادی با این مؤسسه، نسبت به آموزش کارجویان معرفی شده اقدام و طی آن، زمینه اشتغال ایشان در منزل را فراهم و تولیدات آنها را به صورت تضمین شده خریداری می نماید و بدین ترتیب درآمد پایداری برای کارجویان فراهم گردیده است.