جلسات یار مهربان در خیریه محبان الرضا

آغاز سومین دوره گردهمایی یاران مهربان

آغاز سومین دوره گردهمایی یاران مهربان 1120 500 زهره شوریابی

نخستین جلسه از سومین دوره گردهمایی یاران مهربان، با حضور بانوان امدادگر در تاریخ 28 فروردین از ساعت 16 الی 17 بصورت مجازی برگزار گردید.

هدف این جلسه تبادل تجربیات یاران مهربان با موضوع «چگونگی برقراری ارتباط موثر» با خانواده های تحت پوشش محبان الرضا(ع) بود،.

این جلسه با مطالبی مختصر درباره مفهوم ارتباط موثر و ارائه راهکارهایی برای تقویت ارتباط موثر، توسط سرکارخانم کمالیان (مسول خدمات مددکاری) آغاز گردید و در ادامه، یاران مهربان نیز با مطرح ساختن نظرات و تجربیات شخصی خود در ارتباط با خانواده ها در این امر مشارکت بعمل آوردند.

امید است استمرار این جلسات، که در سال جاری بصورت ماهانه برگزار خواهد شد، درکمک به توانمندسازی خانواده ها با همراهی یاران مهربان جهت بهبود کیفیت زندگی در جامعه، سهم بسزایی داشته باشد.