امروز : 6 آبان 1400

ده روز مهر گردون افسانه است و افسون      نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

امروز : 6 آبان 1400
شعر نیکوکاری

درباره خیریه محبان الرضا

در سال 1335 چند نفر از ارادتمندان حضرت رضا (ع) که جلسه دعای ندبه ای تحت عنوان محبان الرضا(ع) تشکیل داده بودند، تصمیم می گیرند به تأسی از آن امام رئوف، سرپرستی چند کودک یتیم را به عهده بگیرند و بدین ترتیب در ابتدا 3 کودک یتیم را انتخاب و در منزل مرحوم سید یحیی شایسته خو ، نگهداری می کنند. بعد از مدتی 2 کودک یتیم دیگر به آنها اضافه شد و به همین دلیل در سال 1338 با کمک خیرین منزلی 500 متری در کوچه آیت الله خامنه ای اجاره و بچه ها را به آنجا منتقل و همزمان مؤسسه را ثبت نمودند. کم کم تعداد ایتام بیشتر شد و در این زمان و مصادف با سال1344 زمینی از طرف مرحوم ضابطیان خریداری و وقف ساخت پرورشگاه گردید و با همت واقف و خیرین، پرورشگاه ساخته و 25 یتیم در آنجا نگهداری و به مرور زمان تعدادشان به 150 نفر رسید.

با آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی، بنا به توصیه اساتید تعلیم و تربیت، ایتام که حالا بزرگ شده بودند به بستگان سپرده شدند تا سرپرستی آنها را قبول کنند و از آن به بعد، مؤسسه ایتام را در دل خانواده ها مورد حمایت خود قرار داد و این روند تا کنون ادامه داشته و اکنون حدود 2500 یتیم و خانواده بی سرپرست تحت پوشش موسسه می باشند و بر اساس اصول و ضوابطی مشخص و مدون، در زمینه های زیستی، معیشتی، مشاوره، آموزش، فرهنگی، علمی، اشتغال و خوداتکایی مورد حمایت قرارمی گیرند.

مشارکت با خیریه
اخبار و فعالیت های خیریه محبان الرضا
درباره خیریه محبان الرضا
ذبح قربانی در خیریه

ذبح قربانی

پرداخت کمک از طریق کارت بانکی عضو شتاب و رمز دوم

اکرام ایتام در خیریه

اکرام ایتام

شما خیرین عزیز می توانید با تقبل حمایت مالی از یک یا چند کودک یتیم در طول سال نسبت به رفع مشکلات مادی و معنوی آنها اقدام نمایید.

نحوه مشارکت با خیریه


روش های مشارکت

شما همراهان می توانید از این روش ها ما را در یاری رساندن همراهی نمایید

بخشش شما را غنی تر می کند

از ما پشتیبانی کنید و مسیر زندگی امروز کودکان را تغییر دهید!

گزارش فعالیت ها

درباره خیریه محبان الرضا

در سال 1335 چند نفر از ارادتمندان حضرت رضا (ع) که جلسه دعای ندبه ای تحت عنوان محبان الرضا(ع) تشکیل داده بودند، تصمیم می گیرند به تأسی از آن امام رئوف، سرپرستی چند کودک یتیم را به عهده بگیرند و بدین ترتیب در ابتدا 3 کودک یتیم را انتخاب و در منزل مرحوم سید یحیی شایسته خو ، نگهداری می کنند. بعد از مدتی 2 کودک یتیم دیگر به آنها اضافه شد و به همین دلیل در سال 1338 با کمک خیرین منزلی 500 متری در کوچه آیت الله خامنه ای اجاره و بچه ها را به آنجا منتقل و همزمان مؤسسه را ثبت نمودند. کم کم تعداد ایتام بیشتر شد و در این زمان و مصادف با سال1344 زمینی از طرف مرحوم ضابطیان خریداری و وقف ساخت پرورشگاه گردید و با همت واقف و خیرین، پرورشگاه ساخته و 25 یتیم در آنجا نگهداری و به مرور زمان تعدادشان به 150 نفر رسید.

با آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی، بنا به توصیه اساتید تعلیم و تربیت، ایتام که حالا بزرگ شده بودند به بستگان سپرده شدند تا سرپرستی آنها را قبول کنند و از آن به بعد، مؤسسه ایتام را در دل خانواده ها مورد حمایت خود قرار داد و این روند تا کنون ادامه داشته و اکنون حدود 2500 یتیم و خانواده بی سرپرست تحت پوشش موسسه می باشند و بر اساس اصول و ضوابطی مشخص و مدون، در زمینه های زیستی، معیشتی، مشاوره، آموزش، فرهنگی، علمی، اشتغال و خوداتکایی مورد حمایت قرارمی گیرند.