آخرین اخبار

قدردانی از خانواده

فکر کنین همین امروز واکسن بیماری کرونا کشف شده و داریم به روزهایی فکر می‌کنیم که به خاطر این ویروس تو امن‌ترین جای دنیا، یعنی خونه مونده بودیم. همه ساعت‌هایی که گذروندیم مثل یه فیلم میاد جلو چشم‌مون. روزهایی که خانواده‌مون رو یه جور دیگه شناختیم. شیوع کرونا درس‌های بزرگی بهمون داد؛ فهمیدیم که صفحه سرد موبایل گرمای دست‌های مادر رو منتقل نمی‌کنه، و بوی پیراهن پدر با هیچ نرم‌افزاری قابل ارسال نیست. دونستیم چقدر نفسمون به نفس خانواده و عزیزانمون بنده و وقتی هستن چقدر دلمون به بودنشون گرمه. خیلیها فهمیدند که می‌تونند با یه سیستم دفاعی خانوادگی به جنگ مشکلات برند. ما هم در مؤسسه خیریه محبان الرضا(ع)و به عنوان اعضای یک خانواده تو این روزها قدر هم رو بیشتر دونستیم و فهمیدیم در بدترین روزها یه سرمایه بزرگ داریم و اون اعتماد شماست. اعتمادی که نمی‌ذاره خانواده های این مؤسسه به خاطر کرونا شکست بخورند.

مؤسسه ممر است
نه مقر گذر است نه منزل

ایمیل خود را بفرستید تا با شما تماس بگیریم!
Translate ترجمه سایت