تاریخچه و نحوه تاسیس
زمان ساخت ساختمان اصلی خیریه و بانی پرورشگاه

مؤسسه خیریه محبان الرضا(ع)

خیریه در افق ۱۴۰۴ موسسه ای الهام بخش در رشد و تعالی و حفظ کرامت خانواده های نیازمند، پیشرو در شناسایی و شکوفایی استعدادهای بالقوه خیرجویان، موفق در خدمات حمایتی، مرجع و نوآور در زمینه توانمند سازی و خوداتکائی خانواده، مسئول و پاسخگو در برابر ذینفعان، برخوردار از رضایت و اعتماد خیرخواهان، معتبر در سطح ملی و در جایگاه ممتاز بین سازمان های مردم نهاد خواهد بود.
وام قزض الحسنه
۰%
کمک هزینه امور تحصیلی
۰%
تهیه جهیزیه
۰%
اشتغال زایی
۰%
۰+
تعداد افراد تحت پوشش
۰+
خانواده های در نوبت پذیرش
۰+
خانواده های تحت پوشش
۰+
ویدیو

فعالیتهای ما بطور خلاصه

چرا ما؟

Translate ترجمه سایت