جهت راهنمایی و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید تماس یا ارسال پیام

موسسه خیریه محبان الرضا (ع) با هدف سرپرستی ایتام و به همت جمعی از ارادتمندان حضرت رضا علیه آلاف و التحیه و الثنا در سال ۱۳۳۵ بنیان گذاری شد. در ابتدا ۳ کودک یتیم شناسایی و در منزل مرحوم زنده یاد سید یحیی شایسته خو نگهداری و پس از آن منزلی ۵۰۰ متری در کوچه آیت الله خامنه ای مشهد توسط خیرین اجاره و با اضافه شدن دو کودک یتیم دیگر جمعا ۵ یتیم تحت سرپرستی قرار گرفتند. به مرور زمان تعداد ایتام پرورشگاه به یکصد و پنجاه نفر رسید و با شروع انقلاب اسلامی و بزرگ شدن بچه ها به توصیه اساتید تعلیم و تربیت سرپرستی ایتام موسسه به بستگان آنان واگذار و هزینه های مربوطه از طریق خیریه پرداخت گردید.
 • نشانی : خراسان رضوی/مشهد مقدس/میدان شهداء/خیابان شهیدهاشمی نژاد/ بین هاشمی نژاد ۸ و ۱۰ موسسه خیریه محبان الرضا(ع)
 • ۰۵۱۳۲۲۴۰۴۴۵/۰۵۱۳۲۲۴۰۴۴۲
 • mm.reza1338@gmail.com

مجتمع پذیرایی

 • نشانی : خراسان رضوی/مشهد مقدس/میدان شهداء/خیابان شهیدهاشمی نژاد/ بین هاشمی نژاد ۸ و ۱۰ موسسه خیریه محبان الرضا(ع)
 • ۰۹۱۵۴۴۰۶۰۱۸ ۰۹۱۵۸۱۷۶۰۱۸
 • mm.reza@gmail.com

واحد مشارکت

 • نشانی : خراسان رضوی/مشهد مقدس/میدان شهداء/خیابان شهیدهاشمی نژاد/ بین هاشمی نژاد ۸ و ۱۰ موسسه خیریه محبان الرضا(ع)
 • ۰۵۱۳۲۲۲۸۱۸۸ ۰۵۱۳۲۲۴۰۴۴۵
 • mm.reza1338@gmail.com

واحد اداری

 • نشانی : خراسان رضوی/مشهد مقدس/میدان شهداء/خیابان شهیدهاشمی نژاد/ بین هاشمی نژاد ۸ و ۱۰ موسسه خیریه محبان الرضا(ع)
 • ۰۵۱۳۲۲۴۰۴۴۵ ۰۵۱۳۲۲۲۸۱۸۸
 • mm.reza1338@gmail.com
Translate ترجمه سایت