روش های حمایت از مددجویان

  • شماه کارت مؤسسه
  • کد USSD
  • پرداخت حضوری
۰+
تعداد افراد تحت پوشش
۰+
خانواده های در نوبت پذیرش
۰+
خانواده های در نوبت پذیرش
۰+
خانواده های در نوبت پذیرش

همچنین شما خیرین محترم می توانید با تکمیل فرم زیر بصورت مستقیم پرداخت آنلاین انجام دهید.

  • ۰ تومان
Translate ترجمه سایت